قیمت کنجاله دانه های روغنی

 
کالا قیمت(ریال) محل بارگیری زمان بارگیری
کنجاله آفتاب
کنجاله آفتاب قزاق قیمت روز مشهد (ایستگاه مطهری) 2 الی 7 روز
کنجاله آفتاب ترکمن  قیمت روز مشهد (ایستگاه مطهری) 2 الی 7 روز
کنجاله آفتاب روس  قیمت روز بندر امیر آباد 2 الی 7 روز
کنجاله آفتاب روس قیمت روز بندر نوشهر 2 الی 7 روز
کنجاله آفتاب الغریر قیمت روز بندر عباس 2 الی 7 روز
کنجاله آفتاب داخلی  قیمت روز نقاط مختلف 2 الی 7 روز
کنجاله تخم پنبه
کنجاله تخم پنبه قزاق پودری قیمت روز مشهد (ایستگاه مطهری) 2 الی 7 روز
کنجاله تخم پنبه قزاق پودر و پلیت قیمت روز مشهد (ایستگاه مطهری) 2 الی 7 روز
کنجاله تخم پنبه قزاق پودر و تخت قیمت روز مشهد (ایستگاه مطهری) 2 الی 7 روز
کنجاله تخم پنبه ترکمن پودری قیمت روز مشهد (ایستگاه مطهری) 2 الی 7 روز
کنجاله تخم پنبه ترکمن پودر و پلیت قیمت روز مشهد (ایستگاه مطهری) 2 الی 7 روز
کنجاله تخم پنبه ترکمن پودر و پلیت قیمت روز مشهد (ایستگاه مطهری) 2 الی 7 روز
کنجاله تخم پنبه بیله سوار قیمت روز آستارا 2 الی 7 روز
کنجاله تخم پنبه داخلی قیمت روز نقاط مختلف 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا
کنجاله کلزا بهپاک پرک قیمت روز بهشهر 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا بهپاک پلیت قیمت روز بهشهر 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا خاور دشت پرک قیمت روز گرگان 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا خاور دشت پلیت قیمت روز گرگان 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا یگانه پرک قیمت روز ساری 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا یگانه پلیت قیمت روز ساری 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا طلای سفید پرک قیمت روز گنبد 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا طلای سفید پلیت قیمت روز گنبد 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا بین پرک قیمت روز گرگان 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا بین پلیت قیمت روز گرگان 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا هندی پرک قیمت روز پندر امام خمینی 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا هندی پلیت قیمت روز بندر امام خمینی 2 الی 7 روز
کنجاله کلزا الغریر قیمت روز بندر عباس 2 الی 7 روز
کنجاله کانولا
کنجاله کانولا هندی قیمت روز بندر امام خمینی 2 الی 7 روز
کنجاله کانولا الغریر قیمت روز بندر عباس 2 الی 7 روز
کنجاله کانولا داخلی قیمت روز نقاط مختلف 2 الی 7 روز

 
بازدید کنندگان محترم می توانند جهت اطلاع از لیست قیمت ها با ما تماس حاصل نمایند
 
با کليک بر روي +1 ما را در گوگل محبوب کنيد